<center> Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.wislok.strzyzow.pl/liga/index2.html">http://www.wislok.strzyzow.pl/liga/index2.html</a> </center>